Word-instellingen

Onderstaand advies heeft betrekking op Microsoft Office Word 2010. De inrichting van oudere Word-versies is anders, maar ook daarin kan een en ander op de juiste wijze worden ingesteld.

Binnenwerk
Het boek dat je maakt, bestaat uit vier katernen van acht pagina’s op formaat A5. De eerste en laatste pagina van het eerste katern (pagina’s 1 en 8) zijn ruggelings met ­elkaar verbonden. Hetzelfde geldt voor pagina 2 en ­pagina 7 etc.. Hier volgt een instructie om ervoor te ­zorgen dat de pagina’s bij het afdrukken op de juiste plaats op het papier komen. Kies in de werkbalk onder het tabblad Beeld bij Document­weergaven voor Afdrukweergave. Je kunt dan goed zien waar je mee bezig bent. Kies vervolgens in de werkbalk onder­ Pagina-indeling voor Pagina-instelling, onder Formaat voor Papier­formaat A4, onder Marges voor Aangepaste marges, en dan bij Afdrukstand voor Liggend, bij ­Pagina’s voor Katern en bij Vellen per boekje (verschijnt zodra voor ­Katern is gekozen; eigenlijk pagina’s per boekje!) voor 8. Gevolg van deze instellingen is onder andere dat het formaat van de op te maken pagina’s A5 is. Bij het latere Afdrukken moet onder Instellingen voor Handmatig ­dubbelzijdig afdrukken worden gekozen.

maak je eigen boek - word opmaak

Voor- en achterplat
De afdrukken voor het voor- en achterplat worden uiteindelijk 15,5 x 24,5 cm. De voor­inslag van 15 mm aan het voorplat komt rechts op het papier, de voorinslag aan het achterplat komt links. Het deel van het papier dat recht van voren of recht van achteren te zien is, is 14 x 21,5 cm. (Als er een aflopende afbeelding op het plat moet komen, is het verstandig om deze over het volle formaat van 15,5 x 24,5 cm te plaatsen, maar er wel rekening mee te houden dat de inslagen van 15 mm uiteindelijk slechts ten dele zichtbaar zijn.)